ES Projektai

             UAB „Jovinkas ir Ko“ pradeda įgyvendinti projektą Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-02-0134 „Gamybos skaitmeninių technologijų diegimas UAB „Jovinkas ir Ko“. Projekto įgyvendinimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“ iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 182 475,00 Eur parama, investicijų suma sudarys 405 500,00 Eur.

        UAB “Jovinkas ir Ko”  jau 22 metus sėkmingai vykdo veiklą įvairios paskirties medienos apdirbimo pramonės įrangos, įskaitant gamybos linijas, su integruotomis ir atskirtomis skaitmeninėmis valdymo priemonėmis projektavimo, gamybos, komplektavimo, prekybos, diegimo ir aptarnavimo  srityse. Ilgalaikė patirtis  dirbant  su projektavimo įmonėmis, pramonės įmonėmis, jų poreikių  analizė, veiklų vystymo  procesų ir krypčių išmanymas, verslų veiklos  perspektyvų prognozavimas  duoda bendros veiklos sinergiją ir įgalina planuoti ir diegti  naujas technologijas įrangą bei vystyti naujas veiklos sritis.
        Įgyvendinus projektą „Gamybos skaitmeninių technologijų diegimas UAB „Jovinkas ir Ko“ iš esmės pasikeis įrangos gamybos technologija, gamybos planavimas ir organizavimas, trumpės  gamybos ciklo grandinės nuo projekto iki gatavo gaminio ir kt. Tai leis ženkliai pagerinti įmonės darbo efektyvumą ir darbo našumą.
          UAB „Jovinkas ir Ko“ įgyvendinamo projekto tikslas – įdiegti inovatyvias skaitmenizuotas technologijas ir įrangą, kurių dėka gerėtų įmonės veiklos efektyvumas ir darbo našumas bei prisidėti prie Lietuvos įsipareigojimų pereiti prie klimatui neutralios ekonomikos kūrimo.