ES projektai

image description

UAB „Jovinkas ir Ko“ pradeda įgyvendinti projektą Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-02-0134 „Gamybos skaitmeninių technologijų diegimas UAB
„Jovinkas ir Ko “. Projekto įgyvendinimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo
ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“ iš Europos regioninės
plėtros fondo skirta 182 475,00 Eur parama, investicijų suma sudarys 405 500,00 Eur.
UAB “Jovinkas ir Ko” jau 22 metus sėkmingai vykdo veiklą įvairios paskirties medienos apdirbimo pramonės įrangos, įskaitant gamybos
linijas, su integruotomis ir atskirtomis skaitmeninėmis valdymo priemonėmis projektavimo, gamybos, komplektavimo, prekybos, diegimo ir
aptarnavimo srityse. Ilgalaikė patirtis dirbant su projektavimo įmonėmis, pramonės įmonėmis, jų poreikių analizė, veiklų vystymo procesų ir
krypčių išmanymas, verslų veiklos perspektyvų prognozavimas duoda bendros veiklos sinergiją ir įgalina planuoti ir diegti naujas technologijas
įrangą bei vystyti naujas veiklos sritis.
Įgyvendinus projektą „Gamybos skaitmeninių technologijų diegimas UAB „Jovinkas ir Ko“ iš esmės pasikeis įrangos gamybos
technologija, gamybos planavimas ir organizavimas, trumpės gamybos ciklo grandinės nuo projekto iki gatavo gaminio ir kt. Tai leis ženkliai
pagerinti įmonės darbo efektyvumą ir darbo našumą.
UAB „Jovinkas ir Ko“ įgyvendinamo projekto tikslas – įdiegti inovatyvias skaitmenizuotas technologijas ir įrangą, kurių dėka gerėtų
įmonės veiklos efektyvumas ir darbo našumas bei prisidėti prie Lietuvos įsipareigojimų pereiti prie klimatui neutralios ekonomikos kūrimo.