Šaldimas ir aušinimas

ARTIKOOL poliarizuotas šaldymo / kondicionavimo alyvos priedas

 

Dilimą mažinantys priedai

Poliarizuotas refrižeratorių tepalų priedas ARTIKOOL PROA (angl. - Polarized Refrigerant Oil Additive) turi du dilimą mažinančius priedus:

  • kontakto aktyvatorius ("Kontaktas");
  • slydimo priedas.

 

1. Kontakto aktyvatorius ("Kontaktas")

Kontaktas pirmoji gynybos linija. Priedas chemiškai jungiasi su metaliniu paviršiumi ir sudaro ploną, itin tvirtą plėvelę. Tepalas šaldymo sistemoje nėra chemiškai sujungtas su metalu. Dėl šios priežasties jis gali būti nubrauktas ar išspaustas gavęs apkrovą. Dėl šios priežasties jis suteikia nepakankamą apsauga tam atvejui, jeigu hidrodinaminis tepimas nutrūksta. Tai įvyksta kai kompresorius stabdomas/paleidžiamas, kai gaunama per didelė apkrova, ar lokaliai, ties didesniais guolio išdilimais (šiurkštumais) ir pagreitina įrangos dėvėjimąsi. Priklausomai nuo kompresoriaus konstrukcijos, atitrūkę abrazyvinės metalo dalelės (sudarančios su tepalu suspensiją) gali migruoti mechanizme ir sukelti kitus gedimus. Paveikslėliai (1 pav., 2 pav., 3 pav.) rodo žalą, kuri atsiranda nutrūkus tepimui.

Hidrodinaminio tepimo sutrikimai

1 pav.

 

Pries PROA

2 pav.

 po PROA

3 pav.

Kontaktas aktyvuoja priedų sukuriamą apsauga prieš žalą, susidarančią tepimo nutrūkimo metu. Tai pavyksta todėl, kad šis priedas yra susijungęs su metalo paviršiumi ir yra sunkiai pašalinamas. Plėvelė sudaro tepantį sluoksnį tarp dviejų judančių dalių, sumažinantį tiesioginį kontaktą tarp metalinių paviršių. Ši plėvelė yra sunkiai pašalinama. Faktiškai ją galima nuimti tik labai stipriais chemikalais arba mechaninėmis priemonėmis.

 

2. Slydimo priedas

Slydimo priedas – antra gynybos linija prieš dėvėjimąsi, chemiškai poliruoja guolių (kontaktinius) paviršius. Šis reiškinys apdorotiems ARTIKOOL PROA priedais įrangai suteikia du ryškius pranašumus lyginant su neapdorota įranga. PIRMAS – sumažina trintį apie 1500%. ANTRAS – priedas suteikia apsaugą įvykus visiškam tepimo nutrūkimui. Sekantis paveikslėlis (4 pav.) parodo, kaip įvyksta poliravimas.

Gresiantis sutrikimas

4 pav.

Kaip išdėstyta ankstesnėje pastraipoje, KONTAKTAS suformuoja itin tvirtą plėvelę metalo paviršiuje. Esant didelėms apkrovoms ši plėvelė gali būti pažeista. Kai tai atsitinka, plėvelė greitai atstatoma KONTAKTO priedu, kuris paskleistas tepale. Esant didelėms apkrovoms, tokioms kaip guolių paviršių nelygumai ar tepimo nebuvimas, plėvelė ima nykti (dyla greičiau, negu vyksta atstatymas). Kai judantys paviršiai susiliečia, padidėja trintis ir temperatūra aktyvaus dilimo taške. Ši temperatūra (virš 200ºC) susilpnina vidinius cheminius ryšius KONTAKTE ir paverčia KONTAKTĄ – SLYDIMO PRIEDU. Šis priedas chemiškai reaguoja su metalo paviršiumi, su kuriuo jau yra sujungtas, ir jį poliruoja. Kuo smarkesnis dilimas (aukštesnė temperatūra) tuo aktyviau vyksta KONTAKTO virtimas SLYDIMO PRIEDU, tuo greitesnis cheminis poliravimas. Kai trintis sumažėja, KONTAKTAS stabilizuojasi ir poliravimas nutrūksta. KONTAKTO virsmas vyksta tik tada, kai jo prireikia.

SLYDIMO PRIEDAS gali realiai pašalinti nedidelius guolių paviršiaus nelygumus. Šia reiškinys yra parodytas dviejose fotomikrografijose (5 pav.). Čia palyginami du riedėjimo guolių paviršiai, padidinus juos 1000 kartų. Šie guoliai dirbo vienodomis sąlygomis ir patyrė vienodą sudilimą. Kai viršutinis guolis buvo gerokai nukentėjęs, buvo panaudotas nedidelis ARTIKOOL PROA kiekis. Apkrovus tą patį guolį didele apkrova (didele trintimi) aktyvavosi SLYDIMO PRIEDAS ir paviršius buvo nupoliruotas iki veidrodinio lygio.

Photomicrograph bearing damage

5 pav.

Kompresoriams esantiems eksploatacijoje ARTIKOOL PROA nupoliruos guolių paviršių šiurkštumus ir darbas vyks sklandžiau (lygiau). Naujiems įrengimams priedas sutrumpins prisidirbimo laikotarpį ir suteiks apsaugą dylantiems metaliniams paviršiams. Dėl kompresoriuje sumažėjusios trinties sumažėja dilimas, vibracijos ir triukšmas. Tai sumažina energijos sąnaudas ir prailgina įrengimo tarnavimo laiką. Kompresoriaus trinties ir energijos sunaudojimo sumažinimo procesas užtrunka 3-5 dienas. Laikas, o ir energijos suvartojimo poreikis, priklauso nuo įrengimo būklės. Didesnis efektas bus tame įrengime, kuris turės didesnę trintį (labiau sudėvėtame).

ARTIKOOL PROA įgalina apsaugoti nuo gedimų net ir tais atvejais, kai dingsta tepimas. Visiškas tepimo netekimas gali nepataisomai sugadinti kompresorių.  Dėl to, kad  ARTIKOOL PROA poliravimas smarkiai sumažina guolių sudilimą ir gedimą, dažnai pavyksta pasitenkinti nedideliu remontu vietoje visiško kompresoriaus pakeitimo.
ARTIKOOL PROA technologijų privalumai, gali būti pademonstruoti keletu standartinių testų, kurie gali būti atlikti tinkamoje laboratorijoje. Testų ASTM Falex ir OPTIMAL SRV rezultatai parodyti žemiau esančiuose paveikslėliuose (6 pav., 7 pav., 8 pav.).
ASTM Falex testas naudojamas negrūdintiems guoliams. Tai variklio sukamo disko stabdymas. Jėga reikalinga sustabdyti diską išreiškia trinties koeficientą, o guolio nudilimo dydis parodo atsparumo dilimui lygį. Testo rezultatai rodo, kad pridėjus 5% ARTIKOOL  PROA į refrižeratorinį tepalą, jėga, kurios reikia sustabdyti diską, smarkiai padidėjo.

Bracking force

6 pav.

Testo rezultatai aiškiai rodo, kad kompresoriaus trintį ir dilimą galima sumažinti naudojant ARTIKOOL PROA (7 pav.).

Bearing inches

7 pav.

Nepaisant fakto, kad didesnė stabdymo jėga buvo naudojama 10 kartų ilgesnį laiko tarpą negu sauso ar gryno tepalo testų atvejais, guolio nudilimas buvo ženkliai mažesnis, kai buvo naudojamas ARTIKOOL PROA.

Optimal SRV testas (7 pav.) yra labiau moksliškas trinties koeficiento matavimas. Šis jautrus testas atliekamas su metaliniu objektu, kuris slysta tepamu metaliniu paviršiumi. Metalinio objekto svoris gali būti keičiamas. Testas parodo, kad trintis gali būti sumažinta daugiau negu 50%, kai į tepalą įdedama 5% ARTIKOOL PROA. Standartinis tepalas nustoja veikti kai apkrova pasiekia 112 svarų, su ARTIKOOL PROA pasiekia 270 svarų. Tai gerai pademonstruoja, kaip priedas pagerina slydimą.

 

Oksidacijos inhibitorius

PROA sudėtyje yra oksidacijos inhibitorius tepalo apsaugai. Visi tepalai su laiku oksiduojasi ir prastėja jų savybės. Kai tepalas sensta, formuoja agresyvios organinės rūgštys ir nuosėdos, kurios gali gadinti precizines kompresoriaus detales ir trikdyti tinkamą tepalo skirstymą (tiekimą). ARTIKOOL PROA oksidatorių inhibitoriai chemiškai reaguoja ir stabdo tepalo oksidavimosi procesą, kas įgalina tepalą išlaikyti savo savybes ilgiau. Rezultate tepalus tenka keisti rečiau ir mechanizmas tarnauja ilgiau.

PROA oksidacijos inhibitoriaus efektingumą galima patikrinti ASTM Rotating Bomb Oxidation testu (8 pav.). Šis standartinis testas sudaro – tepalas įpilamas į mažą metalinį butelį (bombą) ir suspaudžiamas su deguonimi iki 6,2 bar. Tada talpa yra pakaitinama iki 150ºC ir stebimas slėgis. Slėgis staigiai pakyla (terminis išsiplėtimas) ir tada ima mažėti. Slėgis bomboje mažėja, nes deguonis naudojamas tepalo oksidavimui. Laiko tarpas, kai slėgis bomboje laikos virš 6,9 bar išreiškia tepalo stabilumą ir atsparumą oksidacijai. ASTM Rotating Bomb Oxidation testo rezultatai rodo, kad tepalas su ARTIKOOL PROA oksidacijai priešinasi tris kartu ilgiau. Tai rodo, kad tepalo ilgaamžiškumas su ARTIKOOL PROA yra didesnis.

 ASTM Rotating

8 pav.

 

Korozijos inhibitoriai

PROA turi savyje korozijos inhibitorių saugančių precizines mechanizmų dalis. Nėra retas dalykas, kad šaldymo sistemoje būtų rūgščių. Rūgštys gali susidaryti dėl vandens taršos ar dėl tepalo oksidacijos. Kaip minėta anksčiau ARTIKOOL PROA sudaro plėvelę ant metalo. Ši plėvelė yra atspari rūgštims ir saugo metalą nuo korozijos, nes yra sunkiai pašalinama.

Atsparumą korozijai galima išreikšti laiku, kurį tepalo plėvelė išlaikys, panardinta į druskos rūgštį laboratorijoje (9 pav.). Aliuminis druskos rūgštyje koroduoja greitai. Aliuminio folija buvo panaudota kaip nešėjas bandant korozijos atsparumą; folija buvo sutepta standartiniu tepalu ir tuo pat tepalu su 5% ARTIKOOL PROA priedu. Laikas per kurį aliuminio folija korodav,o parodė tepalo atsparumą korozijai. Aliuminio folija sutepta tepalus su ARTIKOOL PROA priešinosi tris kartus ilgiau, negu sutepta standartiniu tepalu.

 Hydrocloric acid

9 pav.

Paviršinės aktyvios medžiagos (PAV)

ARTIKOOL PROA naudojamos PAM putojimo sumažinimui ir minimizuoti liekamosios tepalos plėvelės storiui. Pageidautina mažinti putojimą kompresoriuose, kadangi burbuliukuose esančios dujos yra prastas tepalas. Tepalo putojimo mažinimas yra svarbus užtikrinant gerą tepimą

Putojimas yra svarbus garintuvuose. Po to kai šaldymo agentas ir tepalas susimaišo praeidami išsiplėtimo vožtuvą, šaldymo agentas absorbuoja šilumą ir išgaruoja. Kadangi šaldymo agentas ir tepalas yra gerai susimaišę, tai sudaro burbuliukus ar pūsleles. Dėl to susidaro žymus kiekis putų, šaldymo agentui išgaruojant garintuve. Šitą putojimo reiškinį galima stebėti tepalo pavyzdyje sumaišytame su šaldymo agentu.

Putojimo sumažinimas garintuve yra svarbus tuo, kad putos lėtina šilumos mainus. Pavyzdžiu gali būti kavos puodelis iš putopolistirolo. Viena vertus putos suriša skystį, antra vertus jos suriša ir dujas. Tepalo putos veikia kaip geras šilumos izoliatorius ir riboja perduodamą šilumos kiekį. Mažinant putų kiekį didiname šilumos mainų intensyvumą, visos sistemos efektyvumą. ARTIKOOL PROA didina šaldymo sistemų našumą ir taupo energiją. Laboratoriniai testai rodo, kad oro srauto pereinančio pro garintuvą temperatūra panaudojus ARTIKOOL PROA sumažėja 1,1ºC. tai padidina šaldymo efektyvumą energijos panaudojimo atžvilgiu, nes kompresorius pasiekia reikiamą temperatūrą per trumpesnį laiko tarpą. Aptarnavimo sąnaudos taip pat sumažėja, nes kompresorius mažiau dėvisi ir mažiau genda.

PAM sumažina ne tik putojimą, bet ir tepalo plėvelės storį. Tepalas yra prastesnis šilumos laidininkas negu metalas ir jo plėvelė blogina šilumos perdavimą. Plėvelės suplonėjimą mechanizme tiesiogiai pamatuoti praktiškai neįmanoma. ARTIKOOL PROA gamintojo patirtis rodo, kad didesnėse šaldymo sistemose panaudojus ARTIKOOL PROA, pašalinamo tepalo kiekis (kad nesusidarytų perteklius) gali būti didesnis, negu pridedamo priedo kiekis. Iš to sprendžiama, kad paviršių dengiančios plėvelės storis yra sumažinamas. Ši reiškinys yra pastoviai pastebimas matuojant šilumos mainus sistemose su ARTIKOOL PROA.

 

Stabilizatoriai

PROA turi savyje ir stabilizatorių. Stabilizatoriai palaiko elastingųjų medžiagų (elastomerų) stangrumą ir lankstumą. Tai riebokšliai, manžetai, sandarinimo elementai slėgiminėse sistemose ir t.t. ARTIKOOL PROA saugo juos nuo įtrūkimo ar skilimo. Šių komponentų amžius naudojant ARTIKOOL PROA pailgėja.

Know How LT

.